Szukając odpowiedniej lokaty, nieraz zastanawialiśmy się czy istnieją oferty atrakcyjniejsze. Nie jesteśmy tego świadomi, jednak często na takowe napotykamy. Są to zazwyczaj produkty strukturyzowane, reklamowane jako lokaty z ponadprzeciętnie wysokim oprocentowaniem. Przyjrzyjmy się, co banki oferują zamiast lokaty bankowej.

pieniadzeWiększość banków kusi wysokim oprocentowaniem lokat inwestycyjnych. Są one z pozoru atrakcyjne, jednak nie informują klientów, że podawane oprocentowanie jest możliwe do osiągnięcia, dopiero po spełnieniu kilku warunków. Lokata inwestycyjna łączy w sobie lokaty terminowe z inwestowaniem w fundusze. Środki deponowane na lokacie gwarantują zwrot kapitału i minimalne odsetki. Druga część jest inwestowana w fundusze, a zyski w tym przypadku będą zależne od powodzenia inwestycji. Może tak się zdarzyć, że bank nie zwróci nam kapitału wraz z reklamowanymi odsetkami. Inną ważną rzeczą przy zakładaniu lokaty inwestycyjnej jest konieczność posiadania świadomości o długoterminowości inwestycji. Często, klienci nie wykazują odpowiedniej cierpliwości, ponieważ nie widzą efektów inwestycji. W tym przypadku wycofują środki i tracą na tym podwójnie – po pierwsze muszą ponieść koszty związane z prowizjami jakie pobiera banki. Po drugie stracili czas, a ich oszczędności straciły na sile nabywczej przez inflację.

Podobnym produktem bankowym do lokaty inwestycyjnej jest lokata strukturyzowana. Tak jak w przypadku poprzedniego przykładu, lokata strukturyzowana łączy dwa instrumenty finansowe. Jeden z nich to, instrument bazowy – najczęściej obligacje, które charakteryzują się bezpieczeństwem. Drugi to najczęściej instrumenty pochodne np. opcje. Mają one zagwarantować większe zyski. Kapitał deponowany przez klienta jest dzielony pomiędzy te aktywa finansowe. Obligacje mają za zadanie zapewnić zwrot kapitału, a opcje przynieść dodatkowe korzyści.

Kolejną opcją, oferowaną jako alternatywa dla lokat są polisy lokacyjne. Potocznie nazywane są polisolokatami. W swojej charakterystyce, łączą w sobie ubezpieczenie na życie oraz lokatę bankową. Kapitał lokowany jest na depozycie bankowym, a środków te traktowane są jako składka ubezpieczeniowa. Po określonym czasie wypłacane jest ubezpieczenie, powiększone o premię, która tak naprawdę jest rodzajem odsetek. W ten sposób, banki starają się ominąć podatek Belki i przyciągnąć klientów większymi zyskami.

Wśród ofert, analizowanych na konta-oszczednosciowe.blogspot.com pojawiają się także różnego rodzaju plany inwestycyjne oraz indywidualne konta emerytalne. Są one mniej atrakcyjne pod względem potencjalnych zysków, jednak również pozwalają na skuteczne oszczędzanie. Alternatywą dla lokat bankowych mogą być także konta oszczędnościowe. Są one konkurencyjnie oprocentowane w stosunku do lokat. Pozwalają na stały dostęp do oszczędności oraz są bardziej praktyczne. W Polsce zyskują coraz więcej zwolenników.