Z im większej liczby źródeł pobierana jest energia, tym bardziej bezpieczne jest jej użytkowanie. Nawet w przypadku domów jednorodzinnych posiadanie własnych akumulatorów pozwala na uniknięcie problemów z dostawami energii w sytuacji, gdy nastąpi awaria w elektrowni jaka jest głównym dostawcą energii. Współcześnie coraz trudnij jest sobie wyobrazić możliwość funkcjonowania bez korzystania z energii elektrycznej. W codziennym życiu używamy coraz większej liczby urządzeń w domu. Jeszcze większej liczby urządzeń, pojazdów, maszyn, robotów wykorzystują firmy. W wielu firmach bez korzystania z nowoczesnych urządzeń nie byłoby żadnych możliwości wytwarzania produkcji. Z tego powodu zapotrzebowanie na energię elektryczną stale rośnie. Wzrasta również zużycie paliw za jakich pośrednictwem napędza się pojazdy. Rosnące potrzeby użytkowników energii wymagają od władz poszczególnych krajów dbania o bezpieczeństwo energetyczne, czyli o stabilność dostaw.

Brak prądu, czyli energii elektrycznej to jedna z najbardziej uciążliwych sytuacji jaka mogłaby się przytrafić w dużych miastach, czy całych krajach gdyby nie zostało zapewnione bezpieczeństwo energetyczne. Z takimi sytuacjami, jak na razie mieliśmy do czynienia jedynie w formie lokalnych awarii. Przy takich awariach nie działają żadne urządzenia. Nie działa sygnalizacja świetlna, światło w budynkach, windy w pomieszczeniach. Problemem jest działanie wielu budynków, jak szpitale. Brak prądu, który trwałby przez wiele dni w jakimś kraju mógłby być poważną katastrofą dla całego państwa, co widać na przykładzie sytuacji na terenach, gdzie mieliśmy do czynienia z katastrofami naturalnymi. Z tego powodu dla każdego państwa zarówno rynek energii, jak też bezpieczeństwo energetyczne jest priorytetem.

Bezpieczeństwo energetyczne – a czy to ważne?

Większość państw traktuje rynek energii jako jeden z kluczowych, gdzie decyzje o strategii oraz inwestycjach podejmowane są na szczeblach centralnych. Jest to ważne, gdyż z jednej strony inwestycje w energię są bardzo drogie, co sprawia, że prywatni inwestorzy nie zawsze mają możliwość podjęcia się takich kosztownych inwestycji. Z drugiej strony państwo dba o bezpieczeństwo energetyczne, czyli o zabezpieczenie rynku energii przed różnego rodzaju awariami, a nawet wrogimi działaniami ze strony innych państw, czy grup przestępczych, zwłaszcza terrorystycznych. Jednym z elementów dbania o bezpieczeństwo na rynku energetycznym jest zapewnienie stabilnych dostaw z wielu źródeł oraz stabilizowanie cen. Dywersyfikacja dostaw pozwala na uniknięcie ryzyka poważnego kryzysu energetycznego w sytuacji katastrof naturalnych lub sabotażu. Stabilizacja cen pozwala na kreowanie cen energii, które są nie wpływają negatywnie na koszty działalności gospodarczej.