Czas kryzysu zmusza nas do poszukiwania coraz to bezpieczniejszych przystani dla naszych pieniędzy. Akcje są zdecydowanie zbyt ryzykowne, nieruchomości tracą na wartości a lokaty w złoto okazały się nietrafionym sposobem inwestowania pieniędzy. Cóż więc nam pozostaje poza tradycyjną ofertą banków? Jeśli nie lokata to co?

Pytanie jest tylko z pozoru proste. Możliwości bezpiecznego oszczędzania pieniędzy mamy kilka. Najmniej ryzykowne w porównaniu do lokaty wydają się być obligacje skarbu państwa. Oferują one zbliżony poziom oprocentowania jednak są pewniejsze niż lokaty – w końcu gwarantowane są całym majątkiem naszego kraju. Zamiast lokat możemy również zainwestować pieniądze w funduszach inwestycyjnych. W szczególności tych bezpiecznych. Najbezpieczniejszymi są zawsze fundusze rynku pieniężnego które w dużej mierze inwestują pieniądze w lokaty oraz bony skarbowe. Otrzymywane oprocentowanie bardzo przypomina to z lokaty bankowej i ryzyko spadku wartości naszych pieniędzy jest również niewielkie.

Nieco wyższe ryzyko ale również trochę wyższe zyski oferują fundusze obligacji. W swoim portfelu posiadają one przeważnie obligacje skarbu państwa, obligacje jednostek samorządu terytorialnego oraz obligacje korporacyjne. Niewielką część ich portfeli stanowią również lokaty bankowe. Dzięki udziałowi obligacji korporacyjnych fundusze inwestycyjne tego typu są w stanie nieznacznie zwiększyć ryzyko ale dość istotnie podnieść potencjalną stopę zwrotu z tego typu inwestycji.

Jeszcze innym sposobem na w miarę bezpieczne pomnożenie naszych pieniędzy jest samodzielny zakup obligacji samorządowych lub korporacyjnych. Oczywiście obligacje samorządowe są bezpieczniejsze i mają większą gwarancję spłacenia jednak wiążą się też z nieco niższym oprocentowaniem niż obligacje korporacyjne. Spośród tego rodzaju produktów finansowych powinniśmy jednak wybierać te, które są zabezpieczone na aktywach emitenta. Najlepiej, gdy są to nieruchomości lub przedmioty o dużej wartości (na przykład metale szlachetne, akcje dużych spółek). Oprocentowanie tego typu produktów może być nawet dwu lub trzykrotnie wyższe niż to, które oferują nam lokaty bankowe. Wiąże się to oczywiście z ryzykiem utraty naszych środków w przypadku bankructwa firmy, jednak wiele osób zachęconych sporymi zyskami korzysta z tego rozwiązania. Należy jednak pamiętać, że żaden z bezpiecznych sposobów inwestowania pieniędzy nie jest w pełni bezpieczny i należy dywersyfikować swój portfel oszczędności. Tylko to zapewni nas, że w przypadku finansowej katastrofy nie stracimy wszystkich pieniędzy.

Lokaty ranking – portal o lokatach bankowych