Depozyty w bankach to najlepszy sposób na oszczędzanie połączone z inwestowaniem zebranych środków pieniężnych na rachunku bankowym. Jest to bardziej opłacalny sposób oszczędzania niż np. tradycyjne konta osobiste. Osoba indywidualna czy przedsiębiorca tudzież firma wpłaca do banku pewną kwotę pieniędzy na określony (np. lokaty terminowe) albo nieokreślony (np. konta oszczędnościowe) czas. Bank może rozporządzać zgromadzonymi na koncie oszczędnościami klienta, równocześnie naliczając stosowane odsetki od wpłaconej sumy.

Wybrać możemy spomiędzy kilku depozytów bankowych. Najważniejsze to depozyty na żądanie i depozyty terminowe. W przypadku depozytów na żądanie pieniądze można wybrać z banku w każdym momencie nie tracąc przy tym naliczonych odsetek, bowiem umowa z bankiem zawierana jest na czas nieokreślony. Depozyty tego typu to m.in. rachunki płatne na żądanie i konta oszczędnościowe, które aktualnie cieszą się znacznie większym zainteresowaniem. Rachunki bankowe płatne na żądanie mają niskie oprocentowanie, bądź też nie są objęte żadnym zyskiem. Konta oszczędnościowe natomiast objęte są nieco korzystniejszym oprocentowaniem, uzależnionym przede wszystkim od wielkości zaoszczędzonej kwoty.

Depozytami bankowymi są także lokaty terminowe. Lokaty terminowe również są coraz chętniej wybierane przez klientów. Współcześnie w każdym banku można wyróżnić dużo rodzajów lokat, które różnią się przede wszystkim czasem trwania. Wyróżniamy zatem w głównej mierze lokaty krótko- i długoterminowe.

Wiele osób wybiera lokaty, gdyż dają one pewny, a co najważniejsze bardzo bezpieczny zysk, jak zauważa serwis Jak oszczędzać. Wpłacone środki znajdują się pod opieką wybranego banku przez wyznaczony umową termin. Bank ma możliwość obrotu naszymi środkami, a dzięki temu wypłaca klientowi stosowne odsetki. W tej sytuacji bardzo opłacalne są oczywiście lokaty długoterminowe, ponieważ im dłuższy czas deponowania pieniędzy, tym większy zysk. Po upływie wskazanego terminu można zlikwidować lokatę albo też można ją przedłużyć na kolejny okres, odsetki zaś zostaną poddane kapitalizacji, powiększając tym samym sumę kolejnej lokaty. Takie formy oszczędzania okazują się współcześnie niezwykle chętnie wybierane.

Co można zaobserwować, przedstawione lokaty terminowe są fajnym rozwiązaniem dla ludzi inwestujących w bezpieczne formy oszczędzania pieniędzy. Poza tym, że deponowanie oszczędności w bankach jest godne zaufania to dodatkowo można liczyć na przychód z oprocentowania. Taka konstrukcja depozytów bankowych sprawia, iż jest to najkorzystniejsza forma oszczędzania pieniędzy wśród Polaków. Zawsze opłaca się mieć to na uwadze, głównie jeśli zestaw usług banków jest tak bogaty a odsetki dość wysokie.