Sfera tłumaczeń z dnia na dzień rośnie w silę, przede wszystkim ze względu na otwarcie granic i dominację globalizującego się świata. Coraz więcej osób biegle włada językami obcymi, zdecydowanie chętniej przekraczamy też granice nie tylko w celach turystycznych, ale także biznesowych. Nic więc dziwnego, że wzrosło zapotrzebowanie na profesjonalnych tłumaczy, którzy – nawet pomimo naszych większych kompetencji językowych – są niezastąpieni wtedy, kiedy treść tłumaczenia nie należy do najprostszych.

Obok klasycznych przekładów, biura tłumaczeń zajmują się zagadnieniami technicznymi, niejednokrotnie specjalizując się tylko w tej jednej dziedzinie. Profesjonalne tłumaczenia techniczne wymagają doskonałej znajomości kwestii merytorycznych oraz niuansów językowych, które są cechą charakterystyczną treści specjalistycznych, dlatego też tłumaczem technicznym nie może zostać każdy. Znajomość samego języka nie zawsze jest wystarczająca, przede wszystkim dlatego, że profesjonalne tłumaczenia techniczne wymagają umiejętnego rozpoznawania szerszego kontekstu kulturowego oraz wiedzy z zakresu biznesu, medycyny, chemii, biologii czy mechaniki, czyli wszystkiego tego, co charakteryzuje nowe technologie i specjalistyczne treści naukowe. Tłumacz techniczny posiada więc zwykle podwójne wykształcenie – lingwistyczne i techniczne, które umożliwia mu nie tylko rozumienie tłumaczonych treści, ale także trafne rozwijanie własnych zainteresowań. Język jako element dynamiczny, ulegający nieustannym przekształceniom, posiada swoje własne wewnętrzne podziały, dzięki czemu w przypadku zestandaryzowanego języka, którym posługuje się dana społeczność, wyróżnić możemy także szereg tych, które uznawane są za branżowe czy specjalistyczne. Tłumacz techniczny musi więc nieustannie podnosić swoje kompetencje i śledzić wszelkie zmiany zarówno w przestrzeni samego języka, jak i dziedzinie technicznej, w której jest specjalistą.

Profesjonalne tłumaczenia techniczne mogą więc obejmować przekład ulotek, prospektów reklamowych, specyfikacji maszyn, zasady działania elementów technicznych, instrukcji obsługi, podręczników dla studentów oraz tłumaczenia prawne, medyczne czy farmaceutyczne.