Energia jest obecnie jednym z ważniejszych elementów jakie wpływają na rozwój nowoczesnych społeczeństw. Z jednej strony mamy do czynienia z coraz większą liczbą urządzeń jakie używane są przez osoby indywidualne, ale także firmy. Takie urządzenia to maszyny, roboty, urządzenia elektroniczne. Wszystkie tego rodzaju urządzenia oraz maszyny wymagają prądu, czyli energii elektrycznej. Z tego powodu wiele państw zaczyna mocno inwestować w energię elektryczną, by zapewnić odpowiednią ilość energii dla gospodarek jakie stale się rozwijają. Tego rodzaju inwestycje to strategiczne inwestycje, które wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. Nie ma większego znaczenia, czy mamy do czynienia z elektrownią konwencjonalną, czy atomową, czy elektrowniami, jakie działają na odnawialne źródła energii. W każdym przypadku łączne koszty związane ze strategiczną inwestycją są bardzo duże.

 Inwestycje w prąd i elektrownie mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o stabilność dostaw prądu. Nie bez znaczenia jest również to, że mamy do czynienia z coraz większym zapotrzebowaniem na energię w poszczególnych krajach. Cena prądu również jest ważna. Wiele krajów inwestuje w nowe, tańsze technologie pozyskiwania energii elektrycznej. Takie strategiczne inwestycje pozwalają na znaczne ograniczenie kosztów związanych z korzystaniem z energii elektrycznej przez poszczególne firmy. Dzięki strategicznym inwestycjom dana gospodarka jest w stanie stać się znacznie bardziej konkurencyjna. Jest to, szczególnie ważne w tych krajach, które rozwijają się bardzo intensywnie, a co za tym idzie czekają na inwestorów oraz liczą na pojawianie się nowych podmiotów gospodarczych na rynku.

Inwestowanie w energię jest bardzo kosztowne. Z tego powodu nie zawsze firmy prywatne decydują się na strategiczne inwestycje. W wielu krajach nie ma tak dużych podmiotów gospodarczych, które miałyby środki lub byłyby w stanie realizować bardzo strategiczne inwestycje. Wiele takich inwestycji przynosi zyski dopiero po bardzo wielu latach. Są również takie strategiczne inwestycje, które mają charakter przyszłościowy. Innymi słowy profity dla społeczeństwa z takich inwestycji mają być mocno odłożone w czasie. W wielu krajach strategiczne inwestycje rządu pozwalają na przyśpieszenie rozwoju kraju. Wiele oczywiście zależy od tego na ile tego rodzaju inwestycje są efektywne. Nie zawsze mamy do czynienia z efektywnością wydawania publicznych pieniędzy, co może powodować, że inwestycje rządowe mogą być nadmiernie kosztowne, co może również przekładać się na problemy ze spłatą zadłużenia kraju przez przyszłe pokolenia.