Czy to niemniej znaczy, że najlepsze lokaty są kompletnie obdarte z negatywów? Rzecz jasna nie, ponieważ ich otwarcie potrzebuje zamrożenia funduszu powierzonego bankom (uniemożliwiającego rozporządzanie nim nawet w sytuacjach gwałtownych), łączy się z niebezpieczeństwem utraty zdobytych dotychczas odsetek w momencie przedterminowego zrezygnowania z umowy, cechuje się stosunkowo niskim zyskiem (przynajmniej względem pozostałych produktów finansowych), a ponadto wymaga zapłacenia dziewiętnastoprocentowego podatku Belki.

Konfirmację przytoczonych przed chwilą słów stanowi natomiast to, iż tak po prawdzie każda lokata potrzebuje naprawdę malutkiego kapitału do założenia (nieprzekraczającego choćby pięćset złotych), iż niezmienne oprocentowanie lokat zapewnia niezmienny zysk (możliwy do obliczenia już na samym etapie podpisywania umowy), iż nie potrzebują one ani wiedzy w ogólnie pojętych inwestycjach finansowych, ani zrozumienia aktualnej sytuacji rynkowej, ani też znajomości wpływu nań ze strony różnego typu elementów wewnętrznych tudzież zewnętrznych, iż są one bardzo łatwe w uruchomieniu (co sprowadza się tylko do podpisu w instytucji finansowej), iż charakteryzują się kompletnym bezpieczeństwem (również w sytuacji krachu banku), a także iż ich obsługiwanie nie wiąże się z jakimiś niełatwymi procedurami.

Gdy chodzi o znaczenie, lokaty bankowe ujmuje się jako umowy instytucji finansowych z klientami, przy użyciu których te pierwsze obligują się do spieniężenia kwoty sprecyzowanej uprzednio przez tych drugich, ubogaconej o dodatkowe odsetki. Jednym słowem zatem, lokaty to innowacyjne produkty finansowe, które umożliwiają zaoszczędzenie środków pieniężnych w sposób wybitnie prosty, ale nie jest to wyłączny czynnik zaciekawienia nimi pośród lokalnych oraz zagranicznych interesantów, a wprost odwrotnie, bo lista ich przymiotów jest o wiele dłuższa.

W obliczu takowych silnych stron i wad powinno się zatem analizować dla każdej lokaty ranking dogłębnie, aby stosunek tych pierwszych do drugich był dominujący, tym bardziej że instytucje bankowe zaręczają aktualnie multum możności przystosowania propozycji do wszystkich naszych oczekiwań, w tym też tych największych.