Otrzymanie zwykłego kredytu to dla wielu osób nie lada wyzwanie. Chcą, bowiem otrzymać środki banku, dodatkowe wsparcie bez jakichkolwiek dochodów lub nawet z bardzo minimalnymi jednocześnie posiadając już dość duże zadłużenie. Starają się na wszelkie sposoby a i tak nie wychodzi i nie można uzyskać dodatkowego kredytu.

A sytuacja staje się wtedy coraz bardziej patowa i trudna. Wtedy z odsieczą przychodzi specjalny produkt banków w postaci kredytów konsolidacyjnych. Liczonych znacznie mniej restrykcyjnie niż ma to miejsce w przypadku standardowych kredytów.

Mniejsza zdolność kredytowa

Staranie się o kredyt konsolidacyjny niejednokrotnie jest jedyną możliwością wyjścia z finansowego kryzysu, finansowego dołka dla wielu osób. Albowiem w sytuacji, gdy posiadają oni już jakieś zobowiązania i nie są w stanie ich w żaden sposób spłacać to wtedy z pomocą przychodzi im właśnie ten oto kredyt. Dzieje się to przede wszystkim na podstawie znacznie mniejszej zdolności kredytowej, jaka jest wymagana do jego uzyskania. Brany jest, bowiem pod uwagę fakt posiadania przez konkretne osoby gotowych zobowiązań o określonej wielkości. Są one wtedy plusem takiego kredytu jak w żadnej innej sytuacji. Bank ma, bowiem świadomość, jaką kwotę, z jakimi odsetkami przejmuje. Na ich podstawie oblicza kwotę kredytu konsolidacyjnego, jaką może przyznać danej osobie. Decyduje się, więc wtedy na wykup jej wierzytelności w innych bankach lub instytucjach finansowych i dokonanie określonej transakcji. Dochodzi, bowiem do spłacenia zobowiązań konkretnej osoby i stworzenie jej podstawowych warunków do regulowania zadłużenia w terminie. Udziela się jej, więc jednego kredytu ze stalą ratą, którą spłaca. Gdzie oczywiście jest to wtedy rata, z którą dana osoba jest sobie w stanie swobodnie poradzić i nie musi na nią zaciągać kolejnych kredytów. Po co to wszystko? Mianowicie po to, aby klient spłacił swoje zobowiązanie. Dla banku ważniejsze, bowiem są żywe pieniądze, które leżą na jego koncie lub na przysłowiowym stole niż odzyskiwanie środków na podstawie działalności komornika lub windykatora. Dlatego, też decyduje się, że jest w stanie poczekać znacznie dłużej aczkolwiek skutecznie odzyskać swoje środki. To jest wtedy dla banku najważniejsze pod każdym względem. Stąd, więc instytucja kredytu konsolidacyjnego i znacznie mniejsza zdolność kredytowa, jaka jest wymagana do jego uzyskania.

Więcej informacji na portalu http://konta-oszczednosciowe.blogspot.com/2014/10/ranking-kredytow-konsolidacyjnych.html