Depozyty bankowe to idealny sposób na oszczędzanie połączone z inwestowaniem posiadanych środków pieniężnych na rachunku w banku. To o wiele bardziej opłacalny sposób oszczędzania niż np. typowe konta osobiste. Osoba indywidualna czy też przedsiębiorca albo firma wpłaca do banku pewną kwotę środków na określony (np. lokaty terminowe) tudzież nieokreślony (np. konta oszczędnościowe) czas. Pieniądze wpłacone na depozyt mogą zostać różnorodnie wykorzystywane przez bank, aczkolwiek dzięki temu doliczane są odsetki od wpłaconej przez klienta kwoty.

Wybrać można spomiędzy różnych depozytów bankowych. Najważniejsze to depozyty na żądanie i depozyty terminowe. W sytuacji depozytów na żądanie środki możemy wypłacić z konta w wybranym momencie nie tracąc przy tym przyznanych odsetek, bowiem umowa z bankiem obejmuje czas nieokreślony. Przykładowe depozyty to m.in. rachunki płatne na żądanie i konta oszczędnościowe, które obecnie wybierane są przez bardzo dużo osób. Rachunki bankowe płatne na żądanie mają niskie oprocentowanie – co można sprawdzić tu, albo też nie są objęte żadnym zyskiem. Konta oszczędnościowe natomiast objęte są o wiele lepszym oprocentowaniem, zależnym w głównym stopniu od ilości wpłaconej kwoty.

Depozytami bankowymi są także lokaty terminowe. Lokaty terminowe obecnie cieszą się niemałą popularnością. Współcześnie na naszym rynku można wybrać dużo typów lokat, które różnią się w głównej mierze okresem trwania. Wyróżniamy więc w głównej mierze lokaty krótko- i długoterminowe.

Dużo ludzi decyduje się na lokaty, bowiem przynoszą one pewny, a co najważniejsze bardzo bezpieczny zysk. Wpłacone środki znajdują się pod opieką wybranego banku przez określony umową termin. Bank może obracać naszymi oszczędnościami, a w zamian za to nalicza klientowi stosowne odsetki. W tej sytuacji niezwykle korzystne są oczywiście lokaty długoterminowe, gdyż im dłuższy czas deponowania środków, tym większy zysk. Po upływie wskazanego terminu możemy zamknąć lokatę albo też można ją przedłużyć na kolejny okres, odsetki zaś zostaną poddane kapitalizacji, powiększając tym samym kwotę kolejnej lokaty. Takie sposoby oszczędzania okazują się współcześnie niezwykle chętnie wybierane.

Jak można zauważyć, przedstawione depozyty bankowe są dobrym sposobem dla osób wolących bezpieczne formy oszczędzania. Co warte zauważenia, że deponowanie pieniędzy w bankach jest godne zaufania to jeszcze można osiągać przychód w postaci odsetek. Taka konstrukcja depozytów terminowych prowadzi do tego, iż jest to najpopularniejsza opcja oszczędzania w Polsce. Zawsze warto mieć to na uwadze, głównie jeśli wybór ofert jest tak interesujący a zyski dość dobre.