Najczęstsze błędy popełniane przy druku PIT-36

Każdy podatnik, który wypełniania deklarację podatkową PIT-36, może popełnić różne błędy i przeoczenia, które często mogą prowadzić do przykrych konsekwencji skarbowych. Jeśli chcemy uniknąć takich błędów, musimy bardzo uważnie wypełniać naszą deklarację PIT-36, a także zrozumieć wszystkie załączone wskazówki, które pomogą nam w bezstresowym i bezproblemowym wypisaniu formularza podatkowego PIT-36.

Brak numeru PESEL lub NIP

Jest to jeden z najczęściej popełnionych błędów w wypadku druku PIT-36. Nie wolno nam zapomnieć o wpisaniu numeru NIP, nie możemy też popełnić żadnej literówki, gdyż nawet to dyskwalifikuje naszą deklarację podatkową.

Używanie niewłaściwych formularzy PIT-36

Kolejny bardzo popularny błąd. Co roku może okazać się, że pojawiła się nowa wersja druku PIT-36. Ten problem może wyeliminować użycie właściwego programu do PIT, który zapewni nas o ważności wypisywanego druku PIT.

Źle zaokrąglone kwoty

Należy pamiętać, że jeśli suma, która wyszła nam podczas obliczania wysokości zaliczek pobranych na podatek, podstawy obliczenia podatku, podatku należnego, podatku do zapłaty, a także nadpłaty podatku, wszystkie kwoty, które kończą się sumą poniżej 0,50 gr zaokrąglamy w dół, zaś sumy z końcówkami powyżej 0,50 zł, zaokrąglamy do góry.

Brak podpisu pod koniec deklaracji PIT-36

Jeżeli zapomnimy o złożeniu podpis pod koniec wypełniania deklaracji PIT-36, Urząd Skarbowy najpewniej wezwie nas do korekty złożonego druku. Dlatego warto pamiętać o tym prostym geście, by potem nie być zmuszonym do stania w kolejkach do Urzędu Skarbowego. Wbrew pozorom jest to bardzo często popełniany błąd, gdyż jest to ostatnia rubryka w deklaracji podatkowej PIT-36, a zmęczony całym procesem wypełniania podatnik może łatwo ją przeoczyć.

Brak załączników lub niewłaściwe załączniki

Bardzo problematyczny błąd. Jeśli zapomnimy o dołączeniu odpowiednich załączników, takich jak np. PIT/O, ulgi podatkowe mogą zostać nieuwzględnione w naszym wypadku.