Firmy i przedsiębiorstwa jeśli posiadają nadwyżki środków finansowych najczęściej są zainteresowane strategicznymi inwestycjami, które pozwalają na zwiększenie mocy produkcyjnych, przyszłych dochodów, jakości grudkowania, czyli technologii. Z punktu widzenia poszczególnych gospodarek państw nie jest korzystną sytuacją, gdy biznes nie jest zainteresowany inwestowaniem. Brak zainteresowania inwestowaniem w danym kraju może wynikać z trudności ekonomicznych, ale również z niezbyt korzystnych warunków do inwestowania. Korzystne warunki są ważne, zwłaszcza w przypadku strategicznych inwestycji. Wszelkiego rodzaju strategiczne inwestycje mają długą stopę zwrotu, a jednocześnie wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. W wielu krajach biznes jest zainteresowany nie tylko inwestowaniem pieniędzy w rozwój firmy, ale również w społeczności w rejonie w jakim dana firma działa. W ten sposób możliwe jest, bowiem kreowanie wizerunku firmy, który na rynkach globalnych staje się obecnie coraz ważniejszy.

Większość strategicznych inwestycji, jakie pozwalają na znaczne zwiększenie poziomu życia poszczególnych obywateli jest generowane prze z instytucje państwowe. Do takich inwestycji możemy zaliczyć infrastrukturę drogową, kolejową, nowe budynki użyteczności publicznej, transport miejski. Ważnymi inwestycjami są również te jakie związane są z rynkiem energetycznym. Tego rodzaju strategiczne inwestycje są bardzo kosztowne i nie zawsze firmy prywatne są zainteresowane wkładaniem bardzo dużych pieniędzy w takie przedsięwzięcia, które nie są racjonalne z punktu wiedzenia biznesowego. Z punktu widzenia obywateli danego państwa ważne są możliwości korzystania z taniej energii, dobrej jakości dróg, czy dobrze wyposażonych szpitali.

Wiele strategicznych inwestycji jest również realizowanych w lokalnych społecznościach przez władze samorządowe. Władze lokalne mogą znacznie lepiej rozumieć potrzeby społeczności w zakresie budowania arterii drogowych, mostów, dworców, szpitali. Tego rodzaju inwestycje są realizowane przede wszystkim z kredytów, których udzielenie na rzecz instytucji państwowych nie jest związane z trudnościami, jakie mogą napotkać firmy. Banki nie traktują instytucji państwa jako podmioty, które mogą mieć problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Z tego powodu znacznie chętniej, na strategiczne inwestycje, udzielają one kredytów. Gwarancje rządowe pozwalają również na łatwiejsze uzyskanie kredytów przez firmy prywatne podczas realizowania dużych inwestycji. Z tego powodu wiele krajów stosuje takie rozwiązania, co pozwala wykorzystać przy wielu inwestycjach kapitał prywatny.