W ostatnich czasach wiele osób narzeka na spore trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Problemy ze znalezieniem pracy mają zarówno osoby młode, które dopiero co ukończyły szkołę, jak i ludzie starsi. Bardzo często publikowane oferty pracy wiążą się jedynie z najniższym wynagrodzeniem przewidzianym przepisami, a jest ono niestety tylko niewiele wyższe od zasiłku wypłacanego bezrobotnym. Z tego powodu wiele osób rezygnuje z podejmowania tak nisko opłacanego zatrudnienia. Bez niego popadają jednak w kłopoty, a długotrwała bezczynność zawodowa często zamyka im drogę powrotną na rynek pracy.

Chcąc wybrnąć z tego zaklętego kręgu niektórzy odpowiadają na ogłoszenia pracy zagranicą. Wyjeżdżając do pracy w innym kraju decydują się na rozłąkę z rodziną i przyjaciółmi. Często za wyższą, w porównaniu do krajowej, płacę decydują się na pracę niezgodną z swoim zawodem i poniżej posiadanych kwalifikacji. Takie wyjazdy zarobkowe nieraz trwają parę miesięcy, kilka lat, ale czasem przekształcają się w stałą emigrację. Ludzi decydujących się na taki krok z pewnością cechuje odwaga, elastyczność, mobilność i determinacja w dążeniu do celu. Przymioty te są wysoko cenione na rynku zatrudnienia. Przeglądając oferty pracy w Polsce cechy te wymieniane są jako pożądane w bardzo wielu ogłoszeniach.

after-work-reading

 

Niestety liczba pozostałych wymagań jest zaporowa dla wielu kandydatów. Długotrwała niemożność znalezienia odpowiedniego zatrudnienia rodzi rezygnację , jest powodem depresji i zaniżonej samooceny. Wiele organizacji stara się wyjść na przeciw takim osobom organizując liczne warsztaty, szkolenia i spotkania ze specjalistami, którzy doradzają i pomagają w tej trudnej sytuacji. Są to zarówno organizacje państwowe, jak na przykład urzędy pracy, jak i fundacje i stowarzyszenia pozarządowe, które zostały powołane między innymi w celu zapobiegania bezrobociu. Pomoc polega w dużej mierze na wyjaśnieniu i pokazaniu jak przygotować profesjonalne i skuteczne dokumenty aplikacyjne.

Osoby działające w branży human resources znają sytuację od dwóch stron. Często występują bowiem w roli rekruterów. Analizując aplikacje kandydatów mają styczność z błędami zarówno językowymi, jak i merytorycznymi popełnianymi przez osoby starające się o wybrane stanowiska. Dokumenty często zawierają nieprawdziwe informacje, nie wskazują na przymioty kandydata określające go jako osobę odpowiednią do danej pracy, która poradzi sobie z wymaganiami i obowiązkami z nią związanymi. Dzięki takim spotkaniom ze specjalistami z branży zasobów ludzkich, wiele osób nabiera otuchy i nadziei na efektywne znalezienie zatrudnienia. Po rozmowach z doradcami zawodowymi często zmieniają preferencje zawodowe, starają się dopasować do warunków panujących obecnie na rynku pracy. Niekiedy w tym celu podejmują dodatkowe szkolenia i staże potrzebne do przekwalifikowania się. Zmiana postawy, przygotowanie poprawnych dokumentów aplikacyjnych, czyli życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego, bardzo często skutkuje pozytywnym zakończeniem.

źródło: http://www.hrbiznes.pl/