Kolejne uznane inwestycje to z kolei obligacje, czyli instrumenty finansowe (emitowane chociażby przez państwo), które są oparte na zaciąganiu pożyczki u nabywcy na określony czas (i zobowiązaniu się do jej zwrócenia po jego upływie), a które selekcjonuje się z uwagi na uniwersalność (i to większą niźli w sytuacji kredytu), spory okres zapadalności, nietrudne procedury, zyski o charakterze marketingowym oraz nieduży koszt obsługi.

Skoro natomiast rozmawiamy o obligacjach, nie może zabraknąć tu też akcji, które również stanowią popularne inwestycje finansowe, które są papierami wartościowymi konfirmującymi udział w określonej spółce akcyjnej ze strony wyznaczonego akcjonariusza, i które selekcjonuje się ze względu na sposobność udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, możliwość tak zwanej dywidendy (która jest prawem do zysku owej spółki), a także możność pozyskiwania następnych akcji. To niemniej nie koniec, bowiem inwestowanie pieniędzy jest dziedziną niesłychanie szeroką i wejście weń potrzebuje od nas sumiennego jej zaznajomienia, wykraczającego poza wymienione przed chwilą metody, w związku z czym poleca się poświęcić nań nieco dłuższą chwilę.

I tak oto przede wszystkim, do najsłynniejszych inwestycji należą bezspornie lokaty bankowe, czyli porozumienia pomiędzy klientami i bankami, na mocy których ci pierwsi pozyskują od tych drugich zwrot przekazanego najprzód kapitału (podniesionego o określoną ilość odsetek), a które selekcjonuje się w głównej mierze ze względu na bezpieczeństwo, niewielki koszt początkowy, banalność założenia, spory wachlarz propozycji ze strony owych obiektów bankowych (pozwalający na dostosowanie lokaty w kwestii każdych osobistych oczekiwań), a także na brak przymusu monitorowania sytuacji rynkowej czy przymusu posiadania wszelkiej wiedzy inwestycyjnej.

Co to jest inwestowanie pieniędzy? Najlepiej napisać, że jest to generalnie pojęte działanie o charakterze aktywnym, którego założenie stanowi zwiększenie wartości kapitału określonego inwestora i otworzenie dlań całkowicie nowych możliwości, ale którego realizacja jest też związane z ryzykiem o stopniu akuratnym do wielkości oraz rodzaju samego przedsięwzięcia. Aby to jednak w pełni zrozumieć, wskazane jest przyjrzeć się najpopularniejszym inwestycjom, dzięki którym dzisiejsze społeczeństwo pomnaża swe finanse, tym więcej że większość zeń poznaliśmy w codzienności, nawet w przypadku nieświadomości odnośnie kontaktowania się z tą dziedziną.