Przeglądając Internet w poszukiwaniu ofert pracy warto zwrócić uwagę na jedną zasadniczą kwestię – na jakie zawody w danym czasie jest popyt, czyli mówiąc wprost, jakiego typu pracownicy są pożądani. Często bowiem ograniczamy się do samego przejrzenia ogłoszeń pod kątem naszego zawodu, a omijamy szerokim łukiem te, które bezpośrednio nas nie dotyczą. A warto czasem sprawdzić jak kształtuje się zapotrzebowanie na rynku, jaki jest poziom nasycenia w poszczególnych zawodach i na jakich pracowników jest popyt.

Taka analiza pozwoli uświadomić sobie jakie są nasze realne szanse na znalezienie zatrudnienia w danym zawodzie, w danym mieście. Jeśli bowiem ogłoszenia z danej kategorii nie spełniają naszych oczekiwań, lub takowych brak – warto zorientować się jaka jest sytuacja w sąsiednich skupiskach, miasteczkach, regionach. Nawet jeśli nie zaowocuje to decyzją podjęcia pracy w innym mieście to pozwoli przynajmniej pogłębić naszą wiedzę na temat obecnych wymagań rynku wobec potencjalnych pracowników.