Osoby niepełnosprawne, które naprawdę chcą pracować posiadają zazwyczaj odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Trzeba więc przyznać, że ci ludzie, mimo przeciwności losu, są wyjątkowo zdeterminowani, aby zdobyć oraz utrzymać pracę. Wiele portali z ofertami zatrudnienia ma również dział z propozycjami dla pracowników z orzeczeniami potwierdzającymi niepełnosprawność. Można teraz zauważyć, że oferty pracy dla niepełnosprawnych stają się coraz bardziej zróżnicowane – z pewnością nie będzie to praca jedynie woźnego, gońca, sprzątaczki czy pomocnika kucharza. Coraz więcej firm zatrudnia takich pracowników na stanowiska typowo biurowe, czy też oferuje pracę w formie zdalnej, wyposażając pracownika w sprzęt lub doliczając do pensji ekwiwalent za użycie własnego komputera oraz stałego łącza internetowego.

Podejście pracodawców do zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością z biegiem czasu zmienia się na coraz lepsze – osoba wykonująca dany zawód, potrafi być równie wydajna jak zdrowy pracownik (przy godzinę krótszym wymiarze etatu), zaś dodatkowe 10 dni urlopu, które ustawowo przysługuje niepełnosprawnemu, zazwyczaj wystarcza na pokrycie ewentualnych absencji związanych z nadprogramowymi wizytami u lekarzy. Z uwagi na to, że niepełnosprawni posiadają wyjątkowo silna motywację do pracy, potrafią oni działać wydajnie oraz efektywnie. Zawodowa samorealizacja z pewnością i takich osób dodatnio wpływa na poczucie ich wartości, zaś wynagrodzenie pozwoli na godną egzystencję, której nie zapewniają państwowe środki pomocowe, takie jak bardzo niskie renty czy jeszcze bardziej głodowe zasiłki.

write-593333_640

Zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników niesie za sobą korzyści ekonomiczne (takie jak refundacja do 75% całkowitych kosztów pracy), a w przypadku przekroczenia pewnego odsetka kadr z orzeczeniem w większej firmie – zwolnienie z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (czyli organizację, która dotuje dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością). Niemniej jednak, to właśnie małe firmy są największą grupą podmiotów, które zapewniają miejsca pracy niepełnosprawnym. W przypadku niewielkich przedsiębiorców, istotna jest płynność finansowa, a ta, dzięki dotacjom do wynagrodzeń pracownika, może zostać zachowana, nawet wtedy, gdy firma chwilowo nie przynosi w ogóle żadnych zysków.

Jeśli chodzi o temat taki jak praca niepełnosprawni mają szansę wykazać się tymi samymi kompetencjami, co osoby zdrowe (oczywiście pod warunkiem, że pracownik wybrał sobie zawód, w którym jego problemy nie stanowią istotnej przeszkody w wykonywaniu obowiązków). Z dzisiejszych statystyk wynika, że legalną pracę wykonuje około 30% osób z niepełnosprawnością. Jeśli wliczyć jeszcze tzw. szarą strefę (wiele osób boi się np. utraty renty ze względu na podjęcie legalnego zajęcia), odsetek ten jeszcze wzrośnie. Z optymizmem patrzymy więc na fakt, że liczba osób zatrudnionych staje się coraz większa, a pracownikom z ograniczoną sprawnością jest coraz łatwiej znaleźć zajęcie, które jest odpowiednie do ich możliwości.

 

źródło: http://www.a-trybut.eu/a698,optymalizacja_kosztow_pfron