Nawozy naturalne przechowywane być muszą w specjalnie przystosowanych do tego kontenerach. Ich specyficzne właściwi wymagają odpowiedniego składowania tak, aby nie utraciły one swojego wzbogacające glebę cechy. Stal użyta do produkcji zbiorników metalowych służących magazynowaniu nawozów naturalnych nie może w żaden sposób oddziaływać na znajdujące się wewnątrz nich substancje. Obowiązkowo muszą one również być w odpowiedni sposób wentylowane, dzięki czemu wewnątrz panować będzie sprzyjająca temperatura i właściwa wilgotność powietrza. Nawóz nie może zostać wysuszony, a zarazem nie może także mieć dostępu do zbyt dużej ilości wilgoci. Utrzymaniu tych szczególnych warunków służą specjalne systemy wentylacyjne, które nie pozwalają na pogorszenie się warunków przechowywania materiałów.

Jak dbać o jakość zbiorników metalowych na nawozy naturalne?

Dbałość o użytkowane zbiorniki metalowe przechowujące nawozy naturalne jest niezwykle ważna. Bez odpowiedniej opieki, ich jakość ulegnie znacznemu pogorszeniu, ich żywotność spadnie, a w efekcie nie będą nam służyły tak długo i wydajnie, jak to powinno mieć miejsce. Kontenery te należy przechowywać w specjalnych warunkach, które chronić je będą przed niezwykle szkodliwym wpływem środowiska naturalnego, w tym różnego rodzaju opadami atmosferycznymi i innymi niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi. Co więcej, po każdorazowym opróżnieniu zbiorników metalowych, w których składowane są nawozy naturalne, należy bezzwłocznie i niezwykle dokładnie oczyścić całą instalację tak, aby kolejna partia nawozów trafiła do czystego kontenera. Podobnie rzecz ma się w przypadku transportowania tychże zbiorników. Nawóz w wyniku różnych turbulencji powstałych na skutek dostarczania ich do wyznaczonych miejsc poprzez przewóz ciężarowymi pojazdami samochodowymi może ulec znacznemu pogorszeniu się jego ogólnej jakości. Kierowca, którego zadanie będzie przetransportowanie takiego towaru do danego zakładu, będzie musiał przejść szkolenie w odpowiednim zakresie, jak i uzyskać wszelkie wymagane do tego celu certyfikaty.