Zmianę kierunków obrotów można zrealizować przez załączenie styków cyfrowych falownika lub też użyć samoczynny przełącznik kierunku obrotów na stycznikach. Zestawiając dwa styczniki N 110 w innym schemacie elektrycznym uzyskuje się samoczynny przełącznik kierunku obrotów silników indukcyjnych 3-fazowych napędzających urządzenie o dwustronnym i ograniczonym ruchu (heblarki, dźwigi itp.). Każdy ze styczników posiadając inną kolejność faz odpowiada innemu kierunkowi ruchu wirnika, przy czym układ wyklucza jednoczesną pracę obydwu styczników.

Samoczynny przełącznik zero-gwiazda-trójkąt. Przy zgrupowaniu i odpowiednim połączeniu elektrycznym trzech styczników N 110 uzyskuje się układ spełniający czynności samoczynnego przełącznika zero-gwiazda-trójkąt silników trójfazowych .

W tym przypadku jeden ze styczników przełącza uzwojenie stojana silnika w gwiazdę, drugi — w trójkąt, trzeci natomiast spełnia rolę wyłącznika załączającego całość do sieci. Praca ich polega na tym, że po naciśnięciu przycisku sterującego (z odległości) pierwszy stycznik przełącza uzwojenia stojana silnika w gwiazdę, po czym następuje załączenie się stycznika sieciowego. W tym momencie silnik rusza. Prąd sterujący przepływa w tym czasie przez uzwojenie specjalnego przekaźnika czasowego, który po pewnym, z góry określonym czasie, powoduje samoczynne wyłączenie stycznika pierwszego oraz załączenie drugiego. W tym przypadku czas pracy przy połączeniu w gwiazdę jest z góry określony, niezależnie od obsługi, lecz od nastawienia przekaźnika czasowego.

Więcej o falownikach na tej stronie.

Warunki magazynowania przyrządów rozdzielczych niskiego napięcia. Wszystkie rodzaje łączników należy magazynować w pomieszczeniach o wilgotności względnej 50—75% i temp. 15—20 °C. Łączniki dostarczane w opakowaniach fabrycznych, jak gniazda wtyczkowe w osłonach i obudowach bakelitowych, wtyczki, łączniki instalacyjne, główki i wkładki topikowe, należy magazynować na regałach i półkach. To samo dotyczy łączników dostarczanych luzem, o stosunkowo niewielkich wymiarach i wymagających starannego magazynowania, jak łączniki instalacyjne w obudowie żeliwnej szczelnej, łączniki warstwowe wszystkich rodzajów, łączniki drążkowe o mniejszych wymiarach, łączniki walcowe, wyłączniki samoczynne instalacyjne i przemysłowe, gniazda i podstawy bezpiecznikowe, wkładki bezpiecznikowe wielkiej mocy, wyłączniki zapadkowe oraz styczniki o mniejszych wymiarach.

Pozostałe łączniki, jak gniazda wtyczkowe i wtyczki w obudowie żeliwnej, łączniki drążkowe, wyłączniki zapadkowe i styczniki o większych rozmiarach, można, o ile nie ma odpowiedniej powierzchni na regałach i półkach, magazynować w skrzyniach transportowych, ustawiając je na pomostach. Można też, po wyjęciu ze skrzyń, magazynować je bezpośrednio na pomostach.

Należy zwrócić uwagę na konieczność ostrożnego układania łączników, ze względu na łatwość uszkodzenia części wystających, jak pokrętła, rękojeści czy przyciski.