Istotą rozwoju każdej firmy jest zdobywanie nowych rynków. Bez tego nie ma mowy o wypłynięciu na szerokie wody. Jednocześnie każda firma, w dosłownie każdym obszarze rynku, chce przynajmniej o jeden krok wyprzedzać konkurencję. Rzecz w tym, że realizacja pewnych projektów i strategii może okazać się czasochłonna, a czas, w świecie biznesu, jest towarem deficytowym. Między innymi właśnie z tego względu bardzo wiele firm decyduje się na przekazanie pewnych projektów podmiotom zewnętrznym. Czy takie posunięcie można uznać za właściwe?

OUTSOURCING JESZCZE NIGDY NIE BYŁ TAKI ATRAKCYJNY

W chwili obecnej nie można powiedzieć – że outsourcing contact center jest raczkującą dziedziną. Mimo to, nadal pozostaje stosunkowo młodym obszarem rynku, który w tej właśnie chwili przeżywa największy rozkwit. Na rynku działa kilku bardzo poważnych graczy i znacznie więcej mniejszych firm. Co to oznacza dla usługobiorcy? Konkurencja od zawsze jest „zdrowym” zjawiskiem na każdym rynku. Dotyczy to zwłaszcza outsourcingu. W wyniku rywalizacji firm, nastąpiło dość znaczące obniżenie cen za usługi, jednak aspekt ekonomiczny nie jest jedynym, o którym warto wspomnieć w tym miejscu.

4153015936_f65c371af7_o

Wewnętrzna konkurencja sprawia bowiem – że wzrostowi ulega poziom oraz zakres świadczonych usług. Każda firma chce być tak bardzo konkurencyjna, jak tylko jest to możliwe. Contact center, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom swoich Klientów, znacząco zmieniły zasady realizacji projektów telemarketingowych. W chwili obecnej nie możemy już mówić o relacji zleceniodawca – outsourcer, a raczej o partnerstwie biznesowym w najczystszej postaci. Oznacza to, że firma zewnętrzna przejmuje na siebie znaczną część odpowiedzialności za realizację projektu, także pod względem finansowym.

„CZY STAĆ MNIE NA OUTSOURCING?”

Wyżej postawione pytanie bardzo często stanowi przedmiot – rozważań mniej doświadczonych managerów. Jego konstrukcja jest jednak niewłaściwa, gdyż w prawidłowej formie, powinno ono brzmieć „czy stać mnie na nie korzystanie z outsourcingu?”. Nie od dziś bowiem wiadomo, że przekazanie pewnych obszarów działalności do realizacji na zewnątrz firmy, jest bardzo opłacalną strategią. Co bardzo istotne, outsourcing nie zakłada konieczności długofalowej współpracy dwóch podmiotów, w celu wygenerowania określonych zysków. Miarodajny obraz opłacalności przedsięwzięcia może dać już jeden miesiąc współpracy, podczas którego zrealizowany zostanie jeden projekt.

4798036091_a63e033395_b

Biorąc pod uwagę fakt, że obecna tendencja rynkowa uczyniła outsourcing – jeszcze bardziej atrakcyjnym, odstąpienie od przynajmniej jednej próby będzie posunięciem bardzo nierozsądnym. W zarządzaniu firmą należy wykazywać pewną elastyczność, zwłaszcza w czasach zastoju rynkowego i niestabilnej gospodarki. Outsourcing usług, takich jak sprzedaż przez telefon, obsługa reklamacji i wielu innych, jest najlepszym narzędziem, pozwalającym swobodnie zarządzać zasobami ludzkimi. Równie ważna jest także możliwość błyskawicznego uruchomienia projektu, jak również wcześniejszego zakończenia projektu.

 

źródło: http://teleconcept.pl/obsluga-utrzymaj-klienta/